Du er her: Hovedside
Innhold

Nyhetsbrev/e-postvarsling:

Meld deg av/på nyhetsbrevet:
 

 

 

Tilbake

Om Sparebankforeningen

Sparebankforeningen er en nærings- og interesseorganisasjon for landets 105 sparebanker samt tjuefem sparebankstiftelser. Samlet forvaltet sparebankene i Norge 2 517 024 millioner kroner ved utgangen av 2009. 
Sparebankforeningen i Norge har som formål å fremme medlemsbankenes interesser gjennom næringspolitisk virksomhet.

Hovedparten av foreningens arbeidsoppgaver blir ivaretatt av Finans Norge , som ble opprettet 1/1 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Størstedelen av det som var Sparebankforeningens ansatte har i dag sitt virke i Finans Norge. Mer informasjon om Finans Norge finnes på www.fno.no.

Sparebankforeningen vil fortsatt arbeide med en del sparebankrettede saker. Det vil i hovedsak være næringspolitiske saker med spesiell interesse for sparebankene, arbeid med sparebankstiftelser og gavevirksomhet, profilering av sparebanknæringen og ulike medlemstiltak.