Du er her: Hovedside / Egenkapitalbevis
Innhold

Nyhetsbrev/e-postvarsling:

Meld deg av/på nyhetsbrevet:
 

 

 

Tilbake

Egenkapitalbevis

 

Egenkapitalbevis – er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988, og i dag har 35 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Av disse er 19 børsnoterte.

I 2002 fikk sparebankene også adgang til å omdanne seg til aksjesparebank. Forutsetningen for at den omdannete banken skal kunne kalle seg sparebank, er at den del av sparebankens oppsparte fond som omdannes til en stiftelse, eier minst 10 prosent av aksjene i aksjesparebanken. De to største sparebankene, DNB og Sparebank 1 SR-bank samt en liten sparebank, Sparebanken Bien, er nå omdannet.

Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at overskuddet fordeles forholdsmessig etter egenkapitalbevisenes eierandel  og institusjonens øvrige kapital.

Egenkapitalbeviset utgjør en viktig del av sparebankenes kapitalbase. Alle de 10 største sparebankene (ekskl. DNB og Sparebank 1 SR-bank) vil i løpet av kort tid ha utstedt egenkapitalbevis, og eierandelen i den enkelte bank varierer fra ca. 14 – 97 prosent.

For mer informasjon om egenkapitalbevis – se menyen til venstre.

For spørsmål angående egenkapitalbevis – ta kontakt med:

Michael Hurum Cook. Tlf nr: 23 28 42 46.

Epost: michael.hurum.cook@fno.no

Sparebankforeningen kan ikke ta ansvar for eventuelle feil på nettsidene.


 


Presentasjonene fra de årlige egenkapitalkonferansene

Presentasjoner fra egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker 2015

Presentasjoner fra egenkapitalbeviskonferansen 2015

Presentasjoner fra egenkapitalbeviskonferansen 2013

Presentasjoner fra egenkapitalbeviskonferansen 2012

Presentasjoner fra egenkapitalbeviskonferansen 2010

Presentasjon av egenkapitalbevis pr juni 2009 - norsk versjon

Presentasjon av egenkapitalbevis pr juni 2009 - engelsk versjon